OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM ZABYTKÓW DAWNEGO
PRAWA NA ZIEMIACH POLSKICH"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

Wędrując po Dolnym Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce, niejednokrotnie przejeżdżamy lub przechodzimy obok niewidocznych świadków minionych wieków, niedostrzegalnych zabytków dawnego prawa lub ich pozostałości. Do tych zabytków zaliczamy: krzyże i kapliczki pokutne, pręgierze, szubienice, wieże głodowe i stoły kamienne. Krzyże i kapliczki pokutne wymienione zostały w regulaminie odznaki „Krzyże Pokutne w Polsce” natomiast pozostałe zabytki dawnego prawa prezentuje niniejszy regulamin odznaki.

Odznaka została ustanowiona przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 1. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z zabytkami dawnego prawa na Ziemiach Polskich.
   

 2. Odznaka posiada 3 stopnie:
   

                                

    brązowy                                                                                                      srebrny

  złoty
   

  Stopień Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
  Brązowy

  3

  2 1 1
  Srebrny

  5

  4 1 1
  Złoty

  10

  5 1 1

   

 3. Do grupy I zaliczamy: pręgierze,
   
 4. Do grupy II zaliczamy: szubienice,
   
 5. Do grupy III zaliczamy: wieże (lochy) głodowe,
   
 6. Do grupy IV zaliczamy: stoły sądowe
   
 7. W regulaminie pominięto krzyże i kapliczki pokutne, które są przedmiotem regulaminu odznaki „Krzyże Pokutne w Polsce”.
   
 8. Będą również honorowane zabytki dawnego prawa, które nie są wymienione w Załączniku od regulaminu, pod warunkiem, że będą szczegółowo opisane włącznie z ich lokalizacją.
   
 9. Zabytki raz zwiedzone, nie mogą się powtarzać w innych stopniach odznaki.
   
 10. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznak jest nieograniczony.
   
 11. Potwierdzenia terenowe w postaci: pieczęci, stempla okolicznościowego, zdjęcia osoby  ubiegającej się o odznakę na tle obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kroniki Odznaki.
   
 12. Tłustym – pogrubionym drukiem, wymieniono obiekty istniejące.
   
 13. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 14. Weryfikację odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 15. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 CHEŁM- 6.
   
 16. Zweryfikowana Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztowa za pobraniem.
   
 17. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 18. Tłustym drukiem opisano obiekty istniejące.
   
 19. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 20. Autorzy regulaminu odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   
 21. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2010 z dnia 24. 09. 2010 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

  Załącznik do odznaki "SZLAKIEM ZABYTKÓW DAWNEGO PRAWA NA ZIEMIACH POLSKICH"